Mezinárodní sinologické centrum při UK zve na konferenci Science as Knowledge, Ideal and Practice in 20C China

Mezinárodní sinologické centrum při Karlově univerzitě zve na mezinárodní konferenci „Science as Knowledge, Ideal and Practice in 20C China“, která se koná 14. a 15.11.2014 v Praze v ústředí Českého svazu vědeckotechnických společností (Novotného lávka 5, m. č. 418). Konference je pořádána v rámci projektu Dekonstrukce a konstrukce národních tradic a věda v Číně.

Přednášky pokrývají období 1900–1966 a zahrnují témata pozice vědy v modernizaci Číny od počátku 20. století, vzniku vědeckých disciplín v Číně, čínské vědecko-technické literatury, proměn tradičního života pod vlivem nových myšlenek a technologií ad.

Bližší informace a program jsou k dispozici na stránkách Mezinárodního sinologického centra při Karlově univerzitě.

Zájemce o účast prosíme o zprávu na adresu Jiri.Hudecek@ff.cuni.cz.

Mezinárodní sinologické centrum při Karlově univerzitě podporuje Ťiang Ťing-kuova (Chiang Ching-kuova) nadace pro mezinárodní akademickou výměnu (CCK-F) se sídlem v Taipei na Taiwanu. Bylo zřízeno r. 1997 z iniciativy tehdejšího prezidenta CCK-F, význačného kulturního antropologa, prof. Li Yih-yuana. Prvním ředitelem Centra byl v letech 1997–2001 prof. Oldřich Král. Od podzimu 2002 je ředitelkou centra doc. Olga Lomová. Za dobu své existence centrum uspořádalo 11 mezinárodních workshopů a konferencí, desítky přednáškových pobytů a přispělo na publikaci mnoha titulů sinologické literatury.