Archiv

Zemřel dlouholetý vedoucí Katedry logiky FF UK doc. PhDr. Jirků, CSc.

Katedra logiky FF UK s hlubokým zármutkem oznamuje, že 5. srpna 2017 zemřel ve věku nedožitých 75 let doc. Petr Jirků.

Zemřel matematik Petr Vopěnka

Katedra logiky FF UK s lítostí oznamuje, že v pátek 20. 3. zemřel významný matematik a jeden z nestorů české logiky, emeritní profesor Univerzity Karlovy Petr Vopěnka.