Zemřel dlouholetý vedoucí Katedry logiky FF UK doc. PhDr. Jirků, CSc.

Katedra logiky FF UK s hlubokým zármutkem oznamuje, že 5. srpna 2017 zemřel ve věku nedožitých 75 let doc. Petr Jirků.

Petr Jirků se narodil v roce 1942 ve Velkém Zboží u Poděbrad. Po maturitě v Poděbradech studoval na MFF a FF UK fyziku a filozofii; titul PhDr. získal v r. 1966 v oboru logika. Kandidátskou dizertaci Axiomatická teorie logické konsekvence napsal pod vedením doc. Miroslava Mlezivy v r. 1972 (k obhajobě došlo v r. 1991). V r. 1994 se na FF UK habilitoval z logiky prací Logika, znalosti, usuzování. V l. 1972–1990, kdy nemohl působit na FF UK, byl zaměstnán v oddělení biomatematiky ČSAV, nejprve jako programátor, později jako odborný pracovník. Zde se zabýval aplikacemi matematiky a logiky v biologii a medicíně. V r. 1990 byl pozván k půlročnímu pobytu na univerzitu ve švédském Linköpingu, kde pracoval v Laboratoři reprezentace znalostí v logice u prof. Patricka Dohertyho a Erika Sandewalla.

Intenzivně se zabýval problematikou nemonotónního usuzování a logickými metodami v umělé inteligenci. Po návratu se stal členem Katedry informačního a znalostního inženýrství na Fakultě informatiky a statistiky VŠE (v l. 1993–95 i jejím vedoucím). Kratší vědecké pobyty absolvoval na McMaster University v kanadském Hamiltonu (1993) a v Oxfordu (Exeter College 1995). V r. 1995 se vrátil na Katedru logiky FF UK v Praze jako její vedoucí. Působí v několika českých i zahraničních vědeckých společnostech, např. v Jednotě českých matematiků a fyziků, České společnosti pro kybernetiku a informatiku, American Mathematical Society, Association for Logic Programming (London), New York Academy of Sciences aj.

doc20170810103542


Související články