Archiv

Byl vyhlášen 24. ročník univerzitní soutěže o Bolzanovu cenu

Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy určenou studentům. Přihlášky je třeba k vyjádření fakulty podat do 29. září 2017.

Blíží se uzávěrka přihlášek prací do soutěže o Bolzanovu cenu

Přihlášky je třeba odevzdat do 30. září 2016. Do soutěže lze přihlásit práce, které byly dokončeny (obhájeny, publikovány) v akademickém roce 2015/2016.

Bolzanovu cenu získala práce o hudební kultuře současné Jižní Afriky

„Jihoafrická kultura se vzpouzí naší stereotypní představě,“ říká v rozhovoru dr. Vít Zdrálek z Ústavu hudební vědy FF UK, kterému byla letos udělena Bolzanova cena za nejlepší disertační práci ve společenskovědních oborech.