Byl vyhlášen 24. ročník univerzitní soutěže o Bolzanovu cenu

Rektor Univerzity Karlovy vyhlásil 24. ročník (2016/2017) soutěže o Bolzanovu cenu.

Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy určenou studentům. Uděluje se od roku 1993 studentům Univerzity Karlovy za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu studia. Ocenění se uděluje ve třech kategoriích, a to v kategorii společenskovědní včetně teologických oborů, kategorii přírodovědné a kategorii lékařské. Udělení ceny se osvědčuje diplomem a je s ním spojena peněžitá odměna.

Přihlášky dle platného Statutu cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy přijímá Informační, poradenské a sociální centrum RUK.

K vyjádření fakulty, které je nedílnou součástí přihlášky, je třeba práce odevzdat do 29. září 2017.

V předchozím, 23. ročníku zvítězila v kategorii společenskovědní včetně teologických oborů práce The Reign of King Nyuserre and Its Impact on the Development of the Egyptian State. A Multiplier Effect Period during the Old Kingdom dr. Veroniky Dulíkové (FF UK).


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK