Minulá volební období

Akreditační materiály k projednání na 3. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akreditační materiály na 3. zasedání AS FF UK

 1. Žádost o prodloužení akreditace SO Klasická archeologie v bakalářském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise FF UK
 2. Žádost o prodloužení akreditace SO Klasická archeologie v navazujícím magisterském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení)
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise FF UK
 3. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Historické vědy o SO Dějiny a kultura islámských zemí (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení)
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise FF UK
 4. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Tibetanistika (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s výukou v českém a anglickém jazyce)
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise FF UK
 5. Žádost o prodloužení akreditace a rozšíření akreditace o dvouoborové studium SO Koreanistika v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení)
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise FF UK
 6. Žádost o prodloužení akreditace SO Religionistika v doktorském SP Filozofie (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia)
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise FF UK
 7. Žádost o prodloužení akreditace SO Filosofie v bakalářském SP Filosofie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise FF UK
 8. Žádost o prodloužení akreditace SO Filosofie v navazujícím magisterském SP Filosofie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise FF UK

Vlastní texty akreditačních žádostí jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo pro členy Akademického senátu též na Intranetu ve složce Akademického senátu.