Minulá volební období

Akreditační materiály na 1. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akreditační materiály k projednání na 1. zasedání AS FF UK

 1. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury o SO Hudební věda (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení)
  1. Zpráva a stanovisko Studijní komise
  2. Reakce vedení ÚHV na zprávu Studijní komise
  3. Materiál v zaheslovaném archivu .zip
 2. Žádost o prodloužení akreditace doktorského SP Text and Event in Early Modern Europe (ERASMUS MUNDUS Joint Doctorate) (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, s výukou v anglickém jazyce)
  1. Stanovisko Studijní komise
  2. Materiál v zaheslovaném archivu .zip
 3. Žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského SP Anglistika – amerikanistika se SO Anglistika – amerikanistika (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium, s možností konat rigorózní řízení) na dostudování stávajících studentů
  1. Stanovisko Studijní komise
 4. Žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského SP Filologie se SO Starořečtina (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení) na dostudování stávajících studentů
  1. Stanovisko Studijní komise

Poznámka:

Materiály k akreditacím jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo v zaheslovaném archivu. Heslo k otevření archivu vydává předsednictvo AS FF UK senátorům emailem.