Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Předsednictvo
Akademického senátu FF UKV Praze dne 6.1.2003Vážení kolegové,na základě usnesení AS FF UK č. 40/8 a 41/8 podávám následující informaci.a) K příplatkům vedoucích základních součástí:Již na samotném počátku volebního období (únor 2000) provedlo vedení fakulty zásadní decentralizaci mzdového fondu fakulty a jednotlivým základním součástem přidělilo mzdové balíčky. O jejich konkrétním využití rozhodovali a rozhodují vedoucí základních součástí. Mzdové balíčky byly v roce 2000, 2001 a 2002 každoročně navýšeny podle transparentních principů, které byly diskutovány právě s vedoucími základních součástí. Princip autonomie základní součásti v mzdové oblasti vylučuje, aby děkan určoval osobní ohodnocení nebo odměny vedoucím či členům základních součástí. Děkan proto určil pouze pravidla pro stanovení výše přípatku vedoucích kateder a ředitelů ústavů za výkon funkce (jednotná základní částka navýšená podle počtu členů základní součásti).
Princip autonomie základní součásti v mzdové oblasti předpokládá zároveň, že každá základní součást zavede vnitřní kriteria, která určí výši nenárokové složky mzdy všech pracovníků katedry nebo ústavu. Mají-li tato kriteria reflektovat výkon pracovníka v rámci pedagogické, vědecké a organizační práce nikoliv fakulty, ale základní součásti, musí být komplexní a hodnotit příslušný výkon nejen řadového člena základní součásti, ale i vedoucího nebo tajemníka apod.b) K rozdělování mzdových prostředků obecně:Detailní informace je obsažena v písemném materiálu Hledání kriterií pro hodnocení pedagogických a vědeckých výkonů základních součástí (přílohy 1 a 7), který členové AS FF UK obdrželi v listopadu 2002. Vedoucím základních součástí jsou tyto informace pravidelně podávány a konzultovány s nimi od r.2001.Se srdečným pozdravemPetr Kolář
děkan