Pistiros

Monografická řada Ústavu pro klasickou archeologii FF UK, kde jsou publikovány výkopové zprávy a studie související s projektem zaměřeným na výzkum významné řecké obchodní kolonie ve vnitrozemí Thrákie.

Domovská stránka: http://ukar.ff.cuni.cz/publikace

Objednávky: books@ff.cuni.cz

Pistiros VI. The Pistiros Hoard

obálka.indd

Koupit v e-shopu

Vydavatel: Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum

ISBN 978-80-2463-301-5

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Rozsah: 246 stran

Jazyk knihy: anglický

Doporučená cena: 490,- Kč

VI. svazek řady publikující výsledky česko-bulharsko-britského výzkumu řeckého emporia Pistiros v Bulharsku je věnován publikaci pokladu 549 stříbrných a tří zlatých mincí, ražeb nástupců – diadochů Alexandra Velikého – Filipa III, Lysimacha, Kasandra, Demetria Poliorketa a Seleuka I. Byl uzavřen brzy po smrti Lysimachově v bitvě u Korupedia r. 281 a ukryt těsně před dobytím a zničením města Kelty v r. 279 př.Kr. Patřil patrně žoldnéři sloužícímu v Lysimachově armádě; hrací kámen (astragal), vložený do nádoby spolu s mincemi naznačuje, že šlo o gamblera. Poklad je jedinečný okolností, že byl odkryt v rámci řádného archeologického výzkumu, což umožňuje poznání situace jeho ukrytí, a také tím, že obsahuje mince, které byly vzorem prvním keltským ražbám v Čechách, kam se část keltského vojska z balkánského tažení vrátila.

 

 Pistiros V. Excavations and Studies

pistirosV_web

Koupit v e-shopu

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav klasické archeologie.

ISBN 978-80-7308-460-8

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Rozsah: 288 stran

Jazyk knihy: anglický

Doporučená cena: 800,- Kč

Obsah / Contents (PDF)

 

 Pistiros IV. Excavations and Studies

Koupit v e-shopu

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav klasické archeologie.

ISBN 978-80-7308-318-2

Rok vydání: 2010 (1. vydání)

Rozsah: 248 stran + 41 str. obr. příloh

Jazyk knihy: anglický

Doporučená cena: 800,- Kč

Obsah / Contents (PDF)

 

 

Pistiros III. Excavations and Studies

Koupit v e-shopu

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav klasické archeologie.

ISBN 978-80-7308-182-9

Rok vydání: 2007 (1. vydání)

Rozsah: 286 stran

Jazyk knihy: anglický

Doporučená cena: 800,- Kč

 

 

 

Pistiros II. Excavations and Studies

Koupit v e-shopu

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav klasické archeologie.

ISBN 80-246-0159-1

Rok vydání: 2002 (1. vydání)

Rozsah: 348 stran

Jazyk knihy: anglický

Doporučená cena: 800,- Kč

 

Pistiros I. Excavations and Studies

Koupit v e-shopu

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav klasické archeologie.

ISBN 80-7184-182-X

Rok vydání: 1996 (1. vydání)

Rozsah: 240 stran

Jazyk knihy: anglický

Doporučená cena: 800,- Kč