Minulá volební období

Pozvánka na 2. zasedání AS FF UK 2018-20

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 2. zasedání AS FF UK

Srdečně Vás zveme na 2. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2018–2020, které se uskuteční ve čtvrtek dne 13. září 2018 ve 13,30 hodin v místnosti č. 104 v 1. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 1. zasedání AS FF UK
 3. Harmonogram zasedání AS FF UK na roky 2018-2020
 4. Změny ve složení studentské kurie
  Vzhledem k ukončení studia dvou členů SK AS FF UK Bc. Lucie Froncové a Mgr. Jana Jaroše k 19.6.2018 resp. 20.6.2018 byli do AS povoláni náhradníci v pořadí: Jan Čermák a Bc. Ondřej Vinš.
 5. Podmínky přijímacího řízení na AR 2019/20
 6. Opatření děkana: Organizační řád děkanátu
 7. Zpráva k hodnocení tvůrčí činnosti
 8. Akreditace
 9. Návrh na předsedy dvou fakultních komisí
 10. Doplnění člena Vědecké rady FF UK: doc. Ondřej Jakubec (FF MU)
 11. Stanovisko k evaluačním zprávám za ZS 2017/2018
 12. Změna názvu Ústavu Blízkého východu a Afriky
 13.  Různé
  • Proběhnuvší výběrová řízení

 

PAS FF UK