Pozvánka na 19. zasedání AS FF UK 2016-18

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 19. zasedání AS FF UK

Srdečně Vás zveme na 19. zasedání Akademického senátu FF UK ve funkčním období 2016–2018, které se uskuteční ve čtvrtek dne 8. února 2018 v 13,30 hodin v místnosti č. 301 ve 3. patře hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program zasedání (ke stažení ve formátu pdf. ZDE)

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 18. zasedání AS FF UK
 3. Vyhlášení a organizace voleb do AS FF UK
  1. Technické podrobnosti organizace, průběhu a zabezpečení voleb
  2. Ustavení volební komise pro volby do AS FF UK
 4. Doplnění členky Studijní komise FF UK
 5. Akreditace
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace pro navazující magisterský SP Iberoamerikanistika (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia)
  3. Stanovisko Studijní komise FF UK
  4. Akreditační materiál v intranetu
 6. Návrhy na jmenování proděkanů
  1. Průvodní dopis děkana fakulty
  2. Návrh na jmenování doc. Mgr. Markéty Křížové, Ph.D., proděkankou pro zahraničí
   1. Životopis
   2. Programové teze
  3. Návrh na jmenování doc. Mgr. Libuše Heczkové, Ph.D., proděkankou pro vědu
   1. Životopis
   2. Programové teze
  4. Návrh na jmenování PhDr. Hany Pazlarové, Ph.D., proděkankou pro studijní záležitosti
   1. Životopis
   2. Programové teze
  5. Návrh na jmenování doc. Mgr. Petra Christova, Ph.D., proděkanem pro přijímací řízení a vnější vztahy
   1. Životopis
   2. Programové teze
  6. Návrh na jmenování Ing. Jaroslava Buchty proděkanem pro infrastrukturu
   1. Životopis
   2. Programové teze
  7. Návrh na jmenování Mgr. Jana Sládka, Ph.D., proděkanem pro informační zdroje
   1. Životopis
   2. Programové teze
 7. Ustavení Vědecké rady FF UK
  1. Průvodní dopis děkana fakulty
  2. Seznam členů Vědecké rady FF UK navržených na odvolání
  3. Návrhy na jmenování členů Vědecké rady FF UK
  4. Stránka s životopisy navrhovaných členů Vědecké rady FF UK
 8. Nominace zástupce studentů do širšího kolegia děkana
 9. Standardy vědeckých publikací na FF UK
  1. Podnět kol. Jakuba Jirsy
 10. Různé
  1. Proběhnuvší výběrová řízení
  2. Informace z AS UK

PAS FF UK