Minulá volební období

Pozvánka na 18. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 18. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 10. března 2016 ve 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 17. zasedání AS FF UK
 3. Akreditace
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Žádost o udělení akreditace SO Hudební věda v bakalářském SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium);
  3. Žádost o udělení akreditace SO Hudební věda v navazujícím magisterském SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium);
  4. Žádost o udělení akreditace SO Skandinavistika v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium);
  5. Žádost o udělení akreditace SO Turkologie v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium);
  6. Žádost o udělení akreditace SO Tlumočnictví: čeština – angličtina / francouzština / němčina / ruština / španělština v navazujícím magisterském SP Překladatelství a tlumočnictví (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium);
  7. Žádost o udělení akreditace SO Překladatelství: čeština – angličtina / francouzština / němčina / ruština / španělština v navazujícím magisterském SP Překladatelství a tlumočnictví (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium);
  8. Žádost o udělení akreditace SO Románské literatury v doktorském SP Filologie  (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  9. Žádost o udělení akreditace SO Romance Literatures v doktorském SP Philology (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  10. Žádost o udělení akreditace SO Slovanské literatury v doktorském SP Filologie  (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  11. Žádost o udělení akreditace SO Slavic Literature Studies v doktorském SP Philology (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  12. Žádost o udělení akreditace SO Slovanské filologie v doktorském SP Filologie  (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  13. Žádost o udělení akreditace SO Slavic Philology v doktorském SP Philology (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  14. Žádost o udělení akreditace SO Dějiny české literatury a teorie literatury v doktorském SP Filologie  (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  15. Žádost o udělení akreditace SO History of Czech Literature and Literary Theory v doktorském SP Philology (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  16. Žádost o udělení akreditace SO Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) v doktorském SP Filologie  (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  17. Žádost o udělení akreditace SO General and Comparative Literature v doktorském SP Philology (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia);
  18. Žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Anglický jazyk v doktorském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia);
  19. Žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Dějiny české literatury a teorie literatury v doktorském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia)
  20. Žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Fonetika v doktorském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia);
  21. Žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) v doktorském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia)
  22. Žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Románské jazyky v doktorském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia);
  23. Žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Románské literatury v doktorském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia);
  24. Žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Slovanské filologie v doktorském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia);
  25. Žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Slovanské literatury v doktorském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia);
  26. Žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO České dějiny v doktorském SP Historické vědy (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia);
  27. Žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Iberoamerikanistika v doktorském SP Historické vědy (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia);
  28. Žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Moderní hospodářské a sociální dějiny v doktorském SP Historické vědy (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia);
  29. Žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Filozofie v doktorském SP Filozofie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia).
  30. Zprávy a stanoviska Studijní komise a Komise pro vědu na samostatné stránce
  31. Akreditační materiály v Intranetu (jen pro senátory)
 4. Novela Rigorózního řádu FF UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Novela Rigorózního řádu FF UK
  3. Úplné znění Rigorózního řádu FF UK s vyznačením navržených změn
  4. Stanovisko Legislativní komise
 5. Různé
  1. příprava architektonické soutěže – Opletalova (zastoupení AS FF UK)
  2. zpráva o přípravě voleb
  3. usnesení Petiční komise AS UK k podnětu PAS FF UK v záležitosti prof. Šulové
   1. Usnesení Petiční komise AS UK
   2. Zápis z jednání PAS dne 3. 3. 2016 – rozhodnutí o zveřejnění materiálu
   3. Materiál Dokumentace k podání Petiční komisi UK

Jan Čermák