Minulá volební období

POZVÁNKA – na 12. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 12. zasedání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 14. června 2007 v 13,30 hodin

v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu

 2. Projednání návrhu zápisu z 11. zasedání AS FF UK

 3. Projednání žádostí o prodloužení a rozšíření akreditací SP a SO

  1. Průvodní dopis děkana

  2. Přehled předložených žádostí o akreditaci

  3. Žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu filologie o studijní obor čeština pro cizince (prezenční jednooborové studium)

  4. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu filologie o studijní obor indologie (indická studia) se specializací bengálština, hindština, tamilština, sanskrt (prezenční studium v kombinaci)

  5. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu filologie o studijní obor indologie (indická studia) se specializací bengálština, hindština, tamilština, sanskrt (prezenční studium v kombinaci)

  6. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu filologie o studijní obor sinologie (prezenční studium v kombinaci)

 4. Návrh na vypsání přijímacího řízení v září 2007 pro obor etnologie

  1. Průvodní dopis děkana

  2. Text návrhu

 5. Návrh na stanovení výše doktorandských stipendií pro období červen – září 2007

  1. Průvodní dopis děkana

  2. Text návrhu

 6. Projednání Výroční zprávy o činnosti ASFFUK a výročních zpráv o činnosti komisí FF UK

 7. Informace o rezignaci předsedy hospodářské komise FF UK

 8. Různé

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK (přístupných pouze členům senátu). Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Jan Kalivoda