Minulá volební období

POZVÁNKA – na 15. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 15. jednání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 22. září 2005 ve 13,30 hodin
v místnosti č. 301 /3. patro hlavní budovy FF UK.

Upozornění, jednání se výjimečně koná v posluchárně č. 301/3.p.!

Návrh programu 15. jednání AS

 1. Schválení programu
 2. Vystoupení prof. MUDr. Michala Anděla, CSc., kandidáta na rektora UK
  Životopis

  Teze volebního programu

  Další informace
 3. Vystoupení prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc., kandidáta na rektora UK
  Životopis

  Teze volebního programu
 4. Schválení zápisu 14. jednání AS
 5. Vyhlášení voleb kandidáta na funkci děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 6. Podmínky přijímacího řízení na FF UK v Praze pro akademický rok 2006/2007

  Návrh podmínek PŘ
 7. Stížnost doc. Exnera a doc. Putny ve věci Centra komparatistiky

  Odpověď děkana

  Informace děkana o uskutečňování oboru Komparatistika

  Informace děkana o plánovaných opatřeních

  Průvodní dopis k písemné informaci kol. Poláka

  Informace kol. Poláka pro AS FF UK
 8. Informace o Radě vysokých škol
 9. Podnět kol. Valvody
 10. Podnět kol. Šlerky
 11. Různé

Na vědomí: průvodní dopis k návrhu SZŘ FF UK

Na vědomí: návrh paragrafovaného znění SZŘ FF UK

Poznámka:
Materiály pro senátory jsou k dispozici na webových stránkách AS FF UK. Pro vstup na uzavřené stránky (odkaz „Podklady pro jednání AS“) je třeba zadat login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Petr Zemánek
předseda