Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ – Vyjádření k volbě děkana

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Vážení kolegové,
ve volbách převážily hlasy těch, kdo nebyli spokojeni s minulým vedením. Přesto bych mu rád poděkoval za to dobré, co vykonalo, a připomenul to, co musí být vylepšeno. Bylo provedeno několik velkých akcí ve velkém stylu, ale na pedagogickou činnost na pracovištích byly přidělovány prostředky v tak malé míře, že ji bylo možno zajistit z
krajní nouze jen pomocí grantových prostředků, které na to určeny nebyly. Byrokratizace administrativního systému, zejména v hospodářském oddělení a v jeho vedení, silně brzdila iniciativu a velmi prodlužovala řešení i běžných záležitostí. Nepodařilo se ani zlepšit katastrofální situaci prostorovou, na rozdíl od filosofických fakult v
Olomouci a v Brně. Vzájemná nedůvěra brzdila jak mezilidské vztahy, tak řešení problémů, zejména při reakcích na vnější popudy nebylo třikrát měřeno před řezáním. To všechno by mělo nové vedení při své činnosti uvážit.
Zajistit důstojnou a úspěšnou budoucnost FF UK je našim společným.úkolem, ke kterému se musíme spojit; kdybychom to neučinili, budoucnost fakulty by byla vážně ohrožena.
S přáním pěkných vánoc a všeho nejlepšího v Novém Roce 2003Jan Bouzek