Volební období 2002-2004

POZVÁNKA – na 11. jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 11. jednání AS FF UK

které se koná

12. prosince 2002 ve 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Návrh programu 11. zasedání AS FF UK:

  1. Schválení programu 11. zasedání AS FF UK.

  2. Schválení zápisu z 8. a 9. jednání AS.

  3. Volba kandidáta na funkci děkana FF UK pro období 2003 – 2006.

  4. Podnět členů Českého egyptologického ústavu.

  5. Závěrečná zpráva pro hodnocení pedagogických a vědeckých výkonů.

  6. Různé (Zpráva prof. Uličného, Návrh Mgr. Voříška na podobu www stránek AS.).

Podklady

Návrh zápisu z 9. jednání

Dopis Českého egyptologického ústavu – průvodní dopis

Dopis Českého egyptologického ústavu

Hledání kriterií pro hodnocení pedagogických a vědeckých výkonů základních součástí

Zpráva prof. Uličného

Dopis prof. Uličného

Návrh na změnu WWW stránek: O akademickém senátu ,

Písemný podklad k bodu 5 jste obdrľeli v materiálech k 9. jednání AS.

Upozornění: začínáme přecházet na zveřejňování podkladů pro jednání AS ve formátu PDF. Tento formát umožní kvalitnější vytištění i zobrazení na monitoru a odpadnou případné problémy s kódováním.

K práci s tímto formátem potřebujete nainstalovat plug-in pro váš prohlížeč, je to jednoduché a je vám zde k dispozici .

Kaarolina Jonáková