ARCHIV PODKLADŮ

Archiv podkladů – Návrh rozpočtu FF UK na rok 2000

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Návrh rozpotču FF UK na rok 2000

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE FF UK V ROCE 2000 – GRANTY

NÁZEV

Pozn.

Granty celkem

z toho:

MATERIÁL

6400

z toho: materiál všeobecně

2900

knihy,časopisy

1500

ochranné pomůcky

uklidové prostředky

kanc.potřeby

500

PHM

DHIM do 40000,-

1500

ENERGIE

300

z toho: voda

50

plyn

50

elektřina

200

OPRAVY A ÚDRŽBA

200

z toho: budovy

stroje a zař.

200

CESTOVNÉ

2861

z toho: tuzemsko

190

zahraničí

2600

diety zahr.hostům

71

NÁKLADY NA REPREZENTACI

SLUŽBY

5400

z toho: poštovné

200

spoje telefon

400

nájemné

DNIM

800

kolen

úklid

stravování

inzerce

práce na PC

o s t a t n í služby

4000

MZDOVÉ NÁKLADY c e l k e m

6800

z toho: mzdové náklady

5300

OON

1500

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ (zdrav.,soc. a razov)

1900

1900

OSTATNÍ SOC. NÁKLADY – civilní služba

DA SILNIN

JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY

z toho: stipendia PGS

ostatní stipendia

pojistné

poplatky (bankovní a jiné)

ERPN INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKU

3869

3869

ERPN EL.PROSTŘEDKU,DARU

Celkem výdaje

27730

27730

Rozdíl příjem a výdaj

0

PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY FF UK V ROCE 1999 – GRANTY

NÁZEV

Pozn.

Pln Granty celk.

z toho:

DOTACE

23861

PŘIJATÉ INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY

3869

PŘIJATÉ ELOV PROSTŘEDKY,DARY

PŘÍJMY Z PRODEJE SLUŽEB

PŘÍJMY Z POPLATKŮ OD STUDENTŮ

OSTATNÍ PŘÍJMY

SPLÁTKY PŮJČEK FKSP

C e l k e m příjmy

27730