Podklady pro jednání AS a předsednictva

Zápis o volbě kandidáta na děkana 9. 12. 1999

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPIS

o volbě kandidáta na děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy,

konané dne 9. prosince 1999

na zasedání Akademického senátu FF UK

Jediným kandidátem na děkana FF UK byl prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.

Z 30 přítomných (tj. 83,3 % všech členů senátu) se v prvním volebním kole 18 voličů (50 % všech členů senátu) vyjádřilo proti, 7 voličů (19,44 % všech členů senátu) se vyjádřilo pro, 3 voliči (8,33 % všech členů senátu) se zdrželi hlasování a 2 volební lístky byly neplatné. Kandidáta na děkana musí zvolit nadpoloviční většina všech členů senátu, prof. Uličný tedy nebyl zvolen .

Senát hlasováním rozhodl, že nebude volbu kandidáta opakovat , a vyhlásil nové volby.