Podklady pro jednání AS a předsednictva

Setkání s kandidátem na rektora UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

ARCHIV PODKLADŮ

Setkání s kandidátem na rektora UK

prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc

se koná na

Pedagogické fakultě: 12. října ve 14 hodin

Husitské teologické fakultě: 13. října v 9 hodin

Fakultě sociálních věd: 14. října v 15 hodin