Pražská polonistika oslavila 100 let od svého založení

Výročí první samostatné české katedry polonistiky připomněla 17. října 2023 za účasti významných osobností oboru mezinárodní konference, odhalení pamětní desky a slavnostní večer v klášteře sv. Anežky.

Trvalou připomínkou výročí se stala pamětní deska prvního profesora – Mariana Szyjkowského. Krakovský literární vědec se věnoval polsko-českým vztahům a byl také velmi aktivním účastníkem společenského života. 13. října 1923 pronesl na půdě FF UK inaugurační přednášku, od níž se počítají dějiny univerzitní polonistiky v českých zemích. A právě na této budově v Břehové ulici 7 na Praze 1, kde dnes sídlí ČVUT, byla díky Institutu Polonika odhalena připomínka této významné osobnosti a události. Studenti pražské polonistiky zároveň připravili interaktivní městskou hru Polské stopy v Praze, která začíná na tomto místě. Až do konce roku je možné si ji zadarmo s aplikací v telefonu a sluchátky projít.

Mezinárodní konference „Polsko-české poznávání jako výměna hodnot“, byla slavnostně zahájena 17. října 2023 v Karolinu a zaštítila ji mimo jiné rektorka Univerzity Karlovy prof. Milena Králíčková. Zúčastnili se jí státní tajemníci ministerstev školství obou zemí, Tomasz Rzymkowski a Ondřej Andrys, ale také předsedkyně Rady polského jazyka profesorka Katarzyna Kłosińska, prof. Jiří Hanuš, prorektor Masarykovy univerzity v Brně, prof. Karol Kadlubiec spojený s Ostravskou univerzitou, prof. Marta Pančíková, která byla dlouholetou vedoucí slavistiky na Bratislavské univerzitě a zosobňovala československý rozměr výročí, a děkanka FF UK dr. Eva Lehečková.

Sešli se také vedoucí polonistik ze všech mimopražských univerzit – doc. Ivana Dobrotová z Univerzity Palackého v Olomouci, dr. Jiří Muryc z Ostravské univerzity a dr. Roman Madecki z Masarykovy univerzity v Brně. Spolu s pražskou polonistkou dr. Renatou Rusin Dybalskou na slavnostním zakončení v klášteře sv. Anežky převzali Medaile Komise pro národní vzdělávání KEN udělované polským ministrem školství.

Předána byla také Cena Mariana Szyjkowského pro nejlepší disertační práci věnované Polsku – literární vědkyni dr. Michale Benešové z Ústavu etnologie a středoevropských a balkánských studií FF UK a historikovi dr. Janu Květinovi působícímu na Univerzitě Hradec Králové. Oba dva své práce obhájili na FF UK.

Během večera vystoupil soubor West Side Sinfonietta se sopranistkou Olgou Pasiecznik. Mezi hosty byli účastníci polonistické konference a Kongresu polských bohemistických a českých polonistických studií, mimo jiné prof. Jan Rychlík z Ústavu českých dějin FF UK a dr. Ryszard Gładkiewicz z Polsko-české vědecké společnosti a další osobnosti zabývající se polsko-českými vztahy.

Oslavy 100 let výročí založení české univerzitní polonistiky organizovaly české katedry polonistik, Polský institut v Praze a Velvyslanectví Polské republiky v ČR za finanční podpory Orlen Unipetrol a Česko-polského fóra Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Foto: Jana Plavec


Související články