Mezinárodní afrikanistická konference prozkoumá vztahy mezi Afrikou a zeměmi střední a východní Evropy

Konference VIVA AFRICA, která se pod záštitou České asociace pro africká studia konala v minulosti již na několika českých univerzitách, se letos 15. až 17. září poprvé uskuteční na Filozofické fakultě UK. Hlavním organizátorem je Centrum afrických studií FF UK.

Dvanáctý ročník konference nese podtitul Africa and (the Other) Europe: Imageries – Discourses – Exchanges. „Setkání si klade za cíl osvětlit povahu vzájemné výměny myšlenek, znalostí, zboží, artefaktů a lidí mezi Afrikou a Evropou v kontextu rozličných politických a ekonomických podmínek, režimů imaginace a produkce vědění“, uvádí jeden z organizátorů dr. Vít Zdrálek.

Konference tematizuje africko-evropské vztahy v minulosti i současnosti, a to s důrazem na země střední a východní Evropy – tedy země, které na koloniálním systému participovaly, ačkoliv samy kolonie většinou neměly. Tyto země se však podílely na globálních ekonomických a kulturních transferech, které z koloniálního systému těžily nebo ho nějakým způsobem odrážely. I v nich tak vznikaly specifické koloniální představy a diskurzy o mimoevropských zemích a lidech.

Jedním z cílů konference je proto problematizovat představu Evropy jako jediného celku, který je chápán výhradně jako součást „Západu“ nebo „globálního severu“ a nabídnout diverzifikovanější a přesnější obraz vzájemných vztahů a kulturních výměn.

Konferenci zahájí profesor Sabelo J. Ndlovu-Gatsheni, vedoucí Katedry epistemologií globálního jihu na Bayreuthské univerzitě v Německu, se svým příspěvkem African Studies in the Context of the Cognitive Empire and Global Economy of Knowledge Reflections on Decolonial Turns. Následující program bude rozdělený do sedmi sekcí na témata, jako jsou socialistické myšlenky v evropsko-afrických vztazích, role novinářů a misionářů ze střední a východní Evropy či angažovanost Československa v Africe, a šest panelů například o afrických studentech v socialistických zemích, o vztazích Polska a postkoloniální Afriky nebo o východní Evropě a dekolonizaci jižní Afriky.

Setkání se s ohledem na epidemiologickou situaci koná v hybridní formě (naživo i on-line). Všechny programové sekce budou streamované na platformě ZOOM, o linky si můžete napsat na viva.africa.conference@gmail.com. Konferenci předchází 14. září také kulturní program v Kampusu Hybernská, který nabídne představení nových afrikanistických knih a dokumentárních snímků.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK