Fakultní časopis Estetika nově vydává nakladatelství Helsinki University Press

V dubnu vyšlo první letošní číslo časopisu Estetika: The European Journal of Aesthetics, nově ve spolupráci Filozofické fakulty UK a Helsinki University Press. Věnuje se estetice Ludwiga Wittgensteina.

Časopis, jehož redakce sídlí na Katedře estetiky FF UK, vychází od roku 1964 a publikuje práce v oblasti filozofické estetiky. Při příležitosti změny vydavatele časopis upravil i svůj název – z původního podtitulu „The Central European Journal of Aesthetics“ na současný „The European Journal of Aesthetics“.

Meziuniverzitní spolupráci iniciovala nová šéfredaktorka časopisu Hanne Appelqvist z Helsinki University. Ta byla do vedení časopisu zvolena v roce 2018 na základě projektu, ve kterém plánovala upevnit postavení časopisu v evropském prostoru. To v první řadě znamenalo časopis profesionalizovat a pomoci zajistit náklady na jeho vydávání. „Ke spolupráci nás vedla snaha časopis posílit a rozvinout. Meziuniverzitní spolupráce nám umožňuje pevnější rozkročení v prostoru, který má časopis reprezentovat – evropské estetice,“ říká redaktorka časopisu dr. Tereza Hadravová.

Nové číslo se věnuje estetice Ludwiga Wittgensteina. Téma zvolila šéfredaktorka Hanne Appelqvist, Wittgenstein patří mezi její badatelské zájmy. „Před několika lety vyšly v Cambridge University Press přednáškové výpisky z Wittgensteinových přednášek mezi lety 1930–1933 pořízené G. E. Moorem. Hanne měla dojem, že právě tyto nové materiály mohou prohloubit a zpřesnit interpretaci Wittgensteinových estetických úvah a lépe je zasadit do struktury jeho díla,“ vysvětluje dr. Hadravová, proč se redakce rozhodla číslo věnovat známému filozofovi.

Časopis obsahuje čistě výkladové studie soustředěné kolem určitého Wittgensteinova textu – dr. Severin Schroeder například pečlivě rozebírá Wittgensteinovy úvahy o významu slova „krásný“ z roku 1933. Zároveň zahrnuje studie, které rozehrávají vybraná témata Wittgensteinovy estetiky v širším zarámování, například ve srovnání Wittgensteinova a Heideggerova přístupu k psychologické či fyziologické estetice. Do druhé skupiny textů patří rovněž příspěvek doc. Vojtěcha Kolmana z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, který dává Wittgensteinovy úvahy o řízení se pravidlem do souvislosti s Mistry pěvci norimberskými Richarda Wagnera.

Estetika vychází ve spolupráci FF UK a Helsinki University Press na nových webových stránkách estetikajournal.org a její obsah, včetně archivu od roku 2008, je plně přístupný.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK