Průběžně aktualizované informace o situaci s koronavirovou infekcí

In English: Continually Updated Information on the Current Situation of Coronavirus (COVID-19)

Aktuální informace

Informace státních orgánů

Informace vedení UKProhlášení UK k nouzovému stavu

Informace UK pro studenty a uchazeče (20. 3. 2020; dostupné v češtině a v českém znakovém jazyce)

Informace vedení FF UK (aktualizováno 16. 3. 2020)

Dne 15. 3. 2020 byla zjištěna nákaza novým typem koronaviru u studentky Filozofické fakulty UK. Jedná se o první potvrzený případ na FF UK.

V návaznosti na rozhodnutí a pokyny státních orgánů a vedení Univerzity Karlovy rozhodlo vedení Filozofické fakulty UK o následujících opatřeních. Všechna tato opatření jsou průběžně aktualizována a platí do odvolání. Jejich cílem je ochrana veřejného zdraví v souvislosti se šířením koronavirové infekce.

 1. Ruší se veškerá prezenční výuka. Průběžně aktualizované informace o organizaci studia jsou k dispozici zde.
 2. Ruší se prezenční výuka v programech Univerzity třetího věku a kurzech celoživotního vzdělávání. Tam, kde je to možné, se přechází na distanční výuku; v ostatních případech bude o náhradě výuky rozhodnuto později.
 3. Ruší se všechny akce pro veřejnost, které pořádá Filozofická fakulta UK nebo které se měly konat v jejích prostorách. Ruší se veškerý provoz Kampusu Hybernská a do komplexu je zakázán vstup všem osobám kromě zaměstnanců fakulty a pracovníků dodavatelských firem.
 4. Všechny knihovny FF UK jsou uzavřeny.
 5. Do budov Filozofické fakulty UK je zakázán vstup všem osobám kromě zaměstnanců fakulty a pracovníků dodavatelských firem.
 6. Ruší se úřední hodiny všech oddělení děkanátu a sekretariátů základních součástí. Bližší informace najdete zde. Provoz podatelny i přístup do ní jsou zajištěny. Aktuální informace najdete zde.
 7. Všichni zaměstnanci v souladu s rozhodnutím svých vedoucích maximálně omezí svou přítomnost na pracovišti a zároveň v nejvyšší možné míře zajistí plnění svých pracovních úkolů.
 8. Ruší se všechny zahraniční cesty všech studentů a zaměstnanců. Tuzemské služební cesty doporučujeme omezit nebo odložit.
 9. Všechny zaměstnance a studenty fakulty žádáme, aby informace na této webové stránce pravidelně sledovali a aby denně kontrolovali své e-mailové schránky.

vedení Filozofické fakulty UK

Kontakty

Univerzita Karlova
emergency@cuni.cz
+420 224 491 850 (provoz univerzitní infolinky pondělí–čtvrtek 8–17 hod, pátek 8–16 hod)

Filozofická fakulta UK
koronavirus@ff.cuni.cz

Informace k organizaci studia na FF UK [ff.cuni.cz, od 11. 3. 2020, průběžně aktualizováno]

Informační web o koronaviru

Karanténa

Karanténa po návratu z rizikových oblastí

Rady a doporučení pro domácí karanténu

Cesty do zahraničí

Dle rozhodnutí vedení Filozofické fakulty UK ze dne 12. 3. 2020 se všechny zahraniční cesty všech studentů a zaměstnanců až do odvolání ruší.

Pořádání konferencí a obdobných akcí na FF UK

Doporučujeme odložit pořádání veškerých akcí na pozdější dobu (konkrétnější doporučení ohledně termínu zatím nelze specifikovat).

Archiv rozhodnutí vedení FF UK

Rozhodnutí vedení Filozofické fakulty UK ze dne 12. 3. 2020

V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky rozhodlo vedení Filozofické fakulty UK o následujících opatřeních. Všechna opatření platí od 13. března 2020 do odvolání. Jejich cílem je ochrana veřejného zdraví v souvislosti se šířením koronavirové infekce.

 1. Ruší se všechny zahraniční cesty všech studentů a zaměstnanců. Tuzemské služební cesty doporučujeme omezit nebo odložit.
 2. Do budov Filozofické fakulty UK je zakázán vstup všem osobám kromě zaměstnanců fakulty a pracovníků dodavatelských firem.
 3. Ruší se úřední hodiny všech oddělení děkanátu a sekretariátů základních součástí. Bližší informace najdete zde. Provoz podatelny i přístup do ní jsou zajištěny. Aktuální informace najdete zde.
 4. Ruší se všechny akce pro veřejnost, které pořádá Filozofická fakulta UK nebo které se měly konat v jejích prostorách.
 5. Všichni zaměstnanci v souladu s rozhodnutím svých vedoucích maximálně omezí svou přítomnost na pracovišti a zároveň v nejvyšší možné míře zajistí plnění svých pracovních úkolů.
 6. Výjimky z těchto opatření povoluje v odůvodněných případech děkan fakulty.

Veškeré související záležitosti jsou v řešení. Průběžně aktualizované informace o organizaci studia najdete zde. Další aktuální pokyny a informace zveřejňujeme zde; všechny zaměstnance a studenty fakulty žádáme, aby tyto informace pravidelně sledovali a aby denně kontrolovali své e-mailové schránky.

za vedení Filozofické fakulty UK

doc. Ladislav Stančo v z.

Rozhodnutí vedení Filozofické fakulty UK ze dne 10. 3. 2020

V návaznosti na dnešní [10. 3. 2020] rozhodnutí státních orgánů (Ministerstvo zdravotnictví ČR [1], Bezpečnostní rada státu [2]) a vedení Univerzity Karlovy informuje vedení Filozofické fakulty UK o následujících opatřeních. Jejich cílem je ochrana veřejného zdraví v souvislosti se šířením koronavirové infekce.

 1. Od 11. 3. 2020 se ruší veškerá výuka a zakazuje se osobní přítomnost studentů a frekventantů na přednáškách a kurzech všech typů, včetně programů Univerzity třetího věku a kurzů celoživotního vzdělávání.
 2. Ruší se Společný reprezentační ples Filozofické a Pedagogické fakulty UK (12. 3. 2020) i všechny další akce s předpokládanou účastí více než 100 osob, které pořádá Filozofická fakulta UK nebo které se měly konat v jejích prostorách. Ruší se také veškerá slavnostní shromáždění (promoce apod.) na Univerzitě Karlově.
 3. Akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty budou do zaměstnání docházet podle pokynů svých vedoucích. Ostatní zaměstnanci v souladu s pokyny svých vedoucích zajistí chod fakulty po celou dobu mimořádného opatření.
 4. Od 11. 3. 2020 budou uzavřeny všechny knihovny FF UK. Na zaměstnance knihoven se vztahuje bod 3).
 5. Nadále platí již dříve zveřejněné pokyny a doporučení.

Všechna opatření platí do odvolání. Veškeré související záležitosti jsou v řešení. Průběžně aktualizované informace zveřejňujeme na webové stránce a sociálních sítích fakulty; všechny zaměstnance a studenty fakulty žádáme, aby tyto informace pravidelně sledovali a aby denně kontrolovali své e-mailové schránky.

za vedení Filozofické fakulty UK

doc. Michal Pullmann, děkan

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK