Dr. Šárka Grauová z Ústavu románských studií FF UK byla zvolena místopředsedkyní Asociace brazilianistů v Evropě. Její třetí kongres se v roce 2021 uskuteční v Praze.

Na přípravě kongresu se společně s dr. Grauovou bude podílet vědecký výbor složený z významných evropských brazilianistů a organizační výbor českých odborníků působících převážně na FF UK a zástupců českého centra Instituto Camões.

Na II. kongresu ABRE, který se konal v Paříži ve dnech 18.–21. září, se dosavadní výkonný výbor po předběžných jednáních usnesl na zvolení dr. Grauové jako místopředsedkyně asociace, která se na základě své funkce ujme organizace kongresu v roce 2021.

Praha byla jako místo konání zvolena ze dvou důvodů. Zaprvé jde o snahu probudit větší zájem o brazilská studia u odborníků ze střední a východní Evropy, kteří se na dosavadní práci asociace takřka nepodíleli. Zadruhé je to pocta české portugalistice, která v zahraničí postupem času získává čím dál větší renomé.

Asociace brazilianistů v Evropě (ABRE) sdružuje odborníky, kteří působí na evropských univerzitách a výzkumných pracovištích, bez ohledu na národnost. Okruh jejich odborných zájmů je velmi široký: dějiny, antropologie, lingvistika, literární studia, dějiny výtvarného umění, ekonomie, astronomie, geografie, biologie a mnohé další.

Při příležitosti jmenování předsedkyní ABRE poskytla dr. Grauová rozhovor brazilskému Radio France Internationale.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK