V Kampusu Hybernská se setkají zahraniční a domácí odborníci na rozvoj kulturně-kreativních univerzitních platforem

Na konferenci „Kampus Hybernská jako centrum inovací“ se 30. září setkají zástupci kulturních univerzitních center, inovativních univerzitních inkubátorů a experti v oblastech městského a kulturního plánování. Program nabídne inspirativní vhled do fungování konkrétních projektů, jejichž vývoj se odehrává na komunikační ose univerzita – město – veřejnost.

Cílem setkání je zejména otevřené sdílení zkušeností, jež napomůže prohloubit a úspěšně realizovat vizi fungování Kampusu Hybernská jako centra inovací.

Program bude probíhat v českém jazyce, a to od 9:00 do 16:30 hodin v hlavním sále Kampusu Hybernská v budově E. Realizaci konference zajišťuje dr. Andrea Průchová Hrůzová (WP4 KREAS FF UK) a ředitelka Kampusu Hybernská Ema Pospíšilová.

Konference vzniká ve spolupráci Kampusu Hybernská a projektu KREAS Kreativita a adaptibilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Petr Kukal, mluvčí FF UK

Program:

9.00 – 10.00 Registrace účastníků a zahájení

10.00 – 12.00 Panel I.

Česko-slovenská zkušenost s rozvojem kulturně-kreativních center

Fedor Blaščák, UniverSaal Bratislava, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, SK

Zdeňka Kujová, The Creative Hub Brno & Jihomoravské inovační centrum, CZ

Šymon Kliman, Nadácia Cvernovka, Bratislava, SK

Jakub Gemrot, Charles Games, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, CZ

12.00 – 12.30 Diskuze k panelu I.

12.30 – 13.00 Společný oběd

13.00 – 14.00 Panel II.

Zahraniční zkušenost s rozvojem kulturně-kreativních center

Martyna Nicińska, tisková mluvčí, Centrum Kultury ZAMEK, Poznaň, PL

Gabriela Matoušková, Business Development Manager, Coventry University Social Enterprise CIC, Coventry, UK

14.00 – 14.30 Diskuze k panelu II.

14.30 – 15.30 Káva u kulatých stolů

15.30 – 16.00 Prohlídka Kampusu Hybernská

16.00 – 16.30 Zakončení


Související články