Časopis pro mezioborová bohemistická studia Slovo a smysl se stal součástí největší mezinárodní citační a rešeršní databáze SCOPUS

Časopis založený v roce 2004 vydává Ústav české literatury a komparatistiky FF UK. Vedle Časopisu pro moderní filologii a časopisu Linguistica Pragensia jde tak o třetí fakultní periodikum zařazené do prestižní databáze.

V oblasti humanitních věd jde v současnosti o velmi respektovaný index. Hodnotící řízení probíhalo takřka dva roky a důsledně byla prověřována všechna čísla časopisu. Hodnocena byla redakční politika a organizace, tematické cíle, dodržování pravidel peer review. Dále se hodnotila například zařazenost v různorodých mezinárodních citačních indexech, rozvíjení mezinárodního potenciálu časopisu, poměr publikujících domácích a zahraničních autorů či poměr využití různorodých jazyků v publikační praxi.

Redakce děkuje členům redakčního kruhu, všem autorům a dalším spolupracovníkům za dosavadní spolupráci. Časopis začal vycházet v univerzitním nakladatelství Karolinum, poté nalezl zázemí v nakladatelství Academia. Od roku 2009 se těší trvalé přízni Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK