Noviny jsou naší školou. Karel Havlíček a publicistika okolo roku 1848

V pondělí 25. června se na FF UK uskuteční celodenní kolokvium Noviny jsou naší školou. Karel Havlíček a publicistika okolo roku 1848. Vystoupí na něm členové grantového týmu projektu GA ČR č. 17-13671S Publicistika a korespondence Karla Havlíčka, řešeného na FF UK, i odborníci z jiných pracovišť. Tématy příspěvků budou především ztvárnění aktuálních událostí v Havlíčkových novinách, analýza zaměření různých periodik vydávaných v polovině 19. století a reflexe Havlíčkovy novinářské činnosti v zahraničí. Úvodní příspěvek přednese prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc., dr. h. c.

kontakty:
doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. | robert.adam@ff.cuni.cz
Mgr. František Martínek. Ph.D. | frantisek.martinek@ff.cuni.cz


Související články