Na konferenci v Tchaj-peji nechyběla čeština. FF UK pokračuje ve spolupráci s Národní univerzitou Chengchi

Ve dnech 11.–12. listopadu 2017 se na jedné z prestižních tchajwanských vysokých škol, Národní univerzitě Chengchi 
(National Chengchi University, NCCU) v Tchaj-peji, uskutečnila 7. mezinárodní konference slovanských jazyků, literatur a kultur Transformace systému hodnot ve slovanských jazycích a kulturách. NCCU vznikla v roce 1954 a studuje na ní přibližně 16 000 vysokoškoláků. Studenti slavistiky studují především ruštinu, příležitostně polštinu a od roku 2005 také češtinu. FF UK podepsala s touto univerzitou v roce 2006 memorandum o porozumění a spolupráci.

Na konferenci přijelo na čtyři desítky účastníků z Tchaj-wanu, Ruska, Číny, Japonska a za Česko doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc., z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK. Vystoupila v plenární části programu s přednáškou na téma Czech Language Policy in the Czech Republic and its Values (Teaching Czech as a Second Language) a předsedala anglické sekci Slavic Languages and Cultural Studies. Doc. Bozděchová využila návštěvy Tchaj-peje k jednání o užší spolupráci mezi FF UK a NCCU s ředitelkou Katedry slovanských jazyků a literatur Yen Ting-Chia a s děkankou z Oddělení zahraniční spolupráce Chen, Mei-Fen. Dále navštívila hodiny výuky češtiny a diskutovala s tchajwanskými studenty o životě v České republice a o možnostech studia češtiny jako cizího jazyka na českých univerzitách.

úvodní foto: doc. Bozděchová, ředitelka Katedry slovanských jazyků a literatur Yen Ting-Chia Lin, vyučující češtiny Melissa Shih-Hui a český lektor Ondřej Geppert

účastníci konference

účastníci konference

doc. Bozděchová při vystoupení na konferenci

doc. Bozděchová při vystoupení na konferenci

doc. Bozděchová s tchajwanskými studenty češtiny

doc. Bozděchová s tchajwanskými studenty češtiny

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK