Výstava Slovinsko a Česko: Partneři ve střední Evropě byla slavnostně zakončena

Výstavu připravilo Velvyslanectví Slovinské republiky v Praze u příležitosti 25. výročí navázání diplomatických styků mezi ČSFR a Slovinskem.

Návštěvníci se mohli seznámit s minulostí prostřednictvím historických a osobních příběhů začínajících u slovinské snachy Karla IV. Deset výstavních panelů představilo důležité momenty či osobnosti, jakými jsou slovanská vzájemnost v 19. století, Česká bouda ve slovinských Alpách, osobnost prvního slovinského diplomata, který přijel do Prahy roku 1919, zkušenosti českých diplomatů v Lublani a slovinských v Praze, příběh rodiny Valenů, slovanská akropole Jože Plečnika a Alice Masarykové a aktuální zahraničněpolitická strategie Slovinské republiky. Text výstavy doprovodil bohatý obrazový materiál a faksimile dokumentů.

Výstava byla 7.–24. února 2017 umístěna v prostorách Ministerstva zahraničních věcí ve dvoraně Černínského paláce, kde výstavu uvedl náměstek ministra zahraničí Jakub Dürr a velvyslanec Slovinské republiky J. E. Leon Marc. Slavnostní zakončení, které se uskutečnilo ve foyer hlavní budovy Filozofické fakulty UK 19. dubna 2017, uvedli děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová, velvyslanec Slovinské republiky J. E. Leon Marc a doc. Alenka Jensterle Doležalová, vedoucí Katedry jihoslovanských a balkanistických studií FF UK.

foto: archiv FF UK


Související články