Na projektu Vybrané přístupy k environmentální etice v zemích V4 za Českou republiku pracují odborníci z Univerzity Karlovy

Projekt podpořen Mezinárodním visegrádským fondem.

Období realizace: 1/7/2016–31/12/2016

Projekt se zaměřuje na vybrané přístupy k environmentální etice v zemích V4. V současné době mnoho autorů naznačuje, že ekologická krize je ve skutečnosti krizí hodnot, a právě proto je třeba zaměřit pozornost na živou diskusi o environmentální etice. Cílem projektu je vytvořit pro odborníky ze zemí V4 prostor pro diskusi nad tématy souvisejícími s environmentální etikou.

Z České republiky se zapojují odborníci z Univerzity Karlovy – zvláště Tereza Vandrovcová z Katedry sociologie (FF UK), která se zaměřuje na interdisciplinární zkoumání práv zvířat coby průniku sociologie a etiky. Akademiky z Polska bude zastupovat zejména Zbigniew Wróblewski, jenž pracuje na Katolické univerzitě Jana Pavla II. v Lublinu a věnuje se průniku filozofické antropologie a environmentální etiky. Projekt zapojuje také Veru Szántó z Maďarska, jejíž výzkum je věnován průniku vědy, biologie a environmentální etiky. Projekt zahrnuje též odborníky ze Slovenska. Barbora Baďurová z Katedry etické a občanské výchovy Pedagogické fakulty v Banské Bystrici, která je koordinátorkou projektu, se zabývá axiologickými otázkami environmentální etiky a rovněž problematikou environmentálního a etického vzdělávání.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK