V rozhlasovém cyklu studentů komparatistiky Místa a jména zaznělo již 60 pořadů

Od začátku roku 2014 vysílá rozhlasová stanice ČRo Vltava v rámci relace Důvěrná sdělení cyklus pořadů Místa a jména, který připravují studenti magisterského a doktorského studia komparatistiky na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK s přispěním studentů dalších oborů. V tomto cyklu zaznělo dosud 60 pořadů, další jsou ve fázi natáčení a příprav. Vedle tohoto cyklu běží od letošního roku pořady věnované hrdinům v poezii a připravuje se volně související blok, v němž budou své básně o svých místech číst a komentovat čeští básníci.

Pořad tvoří vždy vybraná báseň nebo několik básní od jednoho básníka a esej, který báseň uvádí a zasazuje do kontextu. V cyklu o místech zazněly pořady věnované antické, středověké i moderní poezii od autorů z nejrůznějších zemí světa a celek pořadů v této chvíli již tvoří zajímavou a reprezentativní antologii slavných i méně známých básníků a jejich básní s komentáři, které je přibližují posluchači.

V souvislosti s pořady proběhl na komparatistice v loňském roce seminář, kde autoři mohli společně diskutovat nad texty a vyslechnout komentáře redaktorů, koncem roku 2014 se pak ve spolupráci se Sdružením pro rozhlasovou tvorbu konal workshop věnovaný vztahům básní a mluveného slova.

Přípravu textů koordinují Josef Hrdlička z (Místa a jména) a Matouš Jaluška (Hrdinové v poezii), redaktorkou pořadu je Alena Zemančíková a režisérkou Jaroslava Šiktancová. Na interpretaci básní se podílela celá řada českých herců (K. Halbich, I. Řezáč, J. Štěpnička, L. Mrkvička, J. Hartl, P. Špalková, E. Leimbergerová, J. Plesl, V. Neužil, J. Bidlas a další), průvodní eseje čte Hynek Chmelař.

Pořadům je věnována facebooková stránka https://www.facebook.com/mistaajmena.

Josef Hrdlička


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK