Čeští egyptologové objevili hrobku doposud neznámé staroegyptské královny

Pyramidová nekropole v Abúsíru (EAR), kde již takřka 55 let provádí Český egyptologický ústav FF UK archeologický výzkum, opět prokázala, že jde o jednu z nejvýznamnějších lokalit v Egyptě. Členové expedice ČEgÚ FF UK v průběhu podzimu prozkoumali hrobku, která je součástí nevelkého pohřebiště rozkládajícího se na jih od zádušního komplexu panovníka Raneferefa. Podle všech indicií byla její „majitelkou“ královna Chentkaus III.

Na pohřebišti byli pohřbíváni členové dvorské elity doby poloviny 5. dynastie (přibližně 2450 př. Kr.). Nalezená hrobka (egyptology označovaná jako AC 30) se jak rozměrově, tak svojí podobou neliší od ostatních hrobek ve svém okolí (jde o hrobku typu mastaba). V nadzemní části mastaby se nacházela kaple s dvojicí nepravých dveří v západní stěně. Pohřební komora v podzemí hrobky byla přístupná vertikální šachtou. Stejně jako tomu bylo v případě ostatních hrobek na pohřebišti, byla i tato hrobka poničena vykradači hrobek a zloději kamene, přesto se v pohřební komoře podařilo najít části pohřební výbavy – např. 24 travertinových modelů nádob nebo měděné modely nástrojů.

 

Čeští egyptologové objevili hrobku doposud neznámé staroegyptské královny [iforum.cuni.cz, 4. ledna 2015]

Tisková zpráva [ff.cuni.cz, 4. ledna 2015]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK