V září proběhne mezinárodní doktorská škola francouzské filologie

Mezinárodní doktorská škola nazvaná „Analyse de texte – Intertextualité“ organizovaná Ústavem románských studií FF UK ve spolupráci s asociací Gallica a Francouzským institutem v Praze se bude konat na FF UK ve dnech 4. 9.–5. 9. 2014.

Doktorandi a jejich školitelé z pěti zemí (Francie, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko) budou mít možnost vyslechnout přednášky pozvaných francouzských profesorů a navzájem si představit témata svých prací nebo nejnovější výsledky svého bádání v rámci grantů či výzkumných záměrů. Příspěvky (o délce 20 minut) budou rozděleny do čtyř sekcí podle odborností: literatura, lingvistika, translatologie a didaktika.

Posluchači z řad studentů a doktorandů a další zájemci jsou srdečně zváni, vstup na přednášky je volný.

Program


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK