Výstava Umění starověku v paláci Kinských opět přístupná. Část exponátů zapůjčila Filozofická fakulta UK

Palác Kinských po roce znovu zpřístupnil návštěvníkům Národní galerie v Praze dvě stálé expozice s názvem Umění Asie a Umění starověku. Výstava Umění starověku představuje exponáty ze staroegyptské sbírky Náprstkova muzea, antické originály ze sbírek oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea a Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty UK.

„Za vznik výstavy jsem velmi rád, protože Praha byla po nějakou dobu jedním z mála hlavních evropských měst, které nemělo k dispozici stálou expozici orientálního umění a umění antického starověku. Byla by veliká škoda, kdybychom to nedokázali nějakým způsobem napravit. Jsem rovněž rád, že se na realizaci této expozice mohly sejít svými silami a prostředky Národní muzeum, Národní galerie a Univerzita Karlova,“ uvedl ke znovuotevření výstavy v paláci Kinských dr. Nikolaj Savický, náměstek ředitele Národní galerie.

Koncepce stálých expozic rovněž sleduje dlouhou tradici, která se odvíjí od aktivit významných sběratelů 19. století a období první republiky. Vzhledem k omezené výstavní ploše byla vybrána především mistrovská díla zvolených období díla, která jsou světově unikátní. „Sbírka starověkého Předního východu v Náprstkově muzeu se rodila velmi dlouho, své kořeny má v činnosti Bedřicha Hrozného, podobně sbírka starého Egypta vychází z české egyptologické tradice a vznikala ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem,“ přiblížil historické pozadí zapůjčených sbírek dr. Marek Junek, ředitel Historického muzea Národního muzea, jehož součástí je i Náprstkovo muzeum.

Doc. Marie Dufková, kurátorka v Národním muzeu, zdůraznila, že expozice Umění starověku není expozicí archeologickou, ale expozicí zabývající se uměním starověku: Egypta, Předního východu a antiky. „Výstavy s antickým tématem se v Čechách vždy těšily velkému zájmu, protože chyběla trvalá expozice. Od doby, kdy má sbírka klasické archeologie v Národním muzeu kurátory, jsme směřovali k otevření trvalé expozice, což se podařilo teprve nyní díky spolupráci Národního muzea s Národní galerií a Ústavem klasické archeologie Filozofické fakulty UK,“ dodala paní docentka.

Za Ústav pro klasickou archeologii se na expozici Umění starověku podílel doc. Jiří Musil a doc. Iva Ondřejová, která univerzitní sbírku představila blíže: „Naše pracoviště spravuje velkou a poměrně unikátní sbírku sádrových odlitků antické plastiky, které jsou zčásti vystavené v Hostinném nad Labem, kde z našich originálů děláme ještě sezónní výstavy. O několika kusech jsme usoudili, že by si zasloužily, aby se s nimi kromě našich studentů mohla seznámit i širší veřejnost, proto jsme rádi využili nabídky spolupráce na této výstavě.“

Národní galerie v Praze otevřela po roce palác Kinských (Staroměstské náměstí 12) a jeho stálé expozice Umění Asie a Umění starověku. Tyto dvě expozice byly od prosince 2010 do uzavření prostor dříve přístupné jako jednotná výstava s názvem Umění starého světa. Expozice Umění Asie ze sbírek Národní galerie v Praze je umístěna v prvním patře, stálá expozice Umění starověku ze sbírek Národní galerie v Praze, Národního muzea v Praze a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze je k vidění ve druhém patře. Výstava je přístupná každý den od 10 do 18 hodin kromě pondělí.

Související článek: Palác Kinských je opět zpřístupněn. Nechybí ani exponáty archeologů z FF UK [iforum.cuni.cz, 17. dubna 2014]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK