Profesor Václav Suchý obdržel stříbrnou pamětní medaili Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Proděkan pro vědu a výzkum prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., předal v úterý 30. dubna 2013 stříbrnou pamětní medaili Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze profesoru Václavovi Suchému za zásluhy o rozvoj oboru sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a podporu zájmu o českou vědu v zahraničí.

„Životní osudy profesora Václava Suchého jsou pro mne příkladem ideálního fungování vztahu vysoké školy a jejích absolventů: úspěšný badatel, jenž se odborně prosadil v tvrdé zahraniční konkurenci, vrací nyní své almae matri její vklad z doby studií,“ uvedl proděkan pro vědu a výzkum prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.

Václav Suchý (v USA vystupující pod jménem Charles Mark) na Univerzitě Karlově v Praze studoval filosofii, anglistiku, lingvistiku a především sociologii a antropologii. Na dnešní Massachusetts College of Liberal Arts (MCLA) založil katedru sociologie a antropologie. V 90. letech vyučoval sociologii na Univerzitě Karlově v Praze a češtinu a českou kulturu na University of Massachusetts. Dodnes aktivně přispívá k rozvoji oboru sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (zřízení stipendia pro podporu sociologického studia zemí třetího světa, podpora vzniku sociologické studovny Katedry sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze).

 

Kontaktní osoba:

PhDr. Petra Zia Sluková, Ph.D. (koordinátorka vnějších vztahů FF UK)

e-mail:petra.slukova@ff.cuni.cz, tel.: 221 619 822

Ke stažení:

Tisková zpráva (.doc), Tisková zpráva (PDF)

Stříbrnou pamětní medaili FF UK v Praze předaval prof. Václavu Suchému (na smínku vpravo) proděkan pro vědu a výzkum prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (na snímku vlevo)

Praha 30. 4. 2013

pr@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK