My a oni: Vztahy mezi kulturami z mezioborové perspektivy

 

Panelová diskuse na téma My a oni: Vztahy mezi kulturami z mezioborové perspektivy se uskuteční ve středu 17. dubna 2013 od 13:00 v místnosti č. 200 na hlavní budově Filozofické fakulty UK. Diskuse, která nabídne široké spektrum možných pohledů na problematiku mezikulturních vztahů, se koná v rámci Dne vědy Filozofické fakulty UK.

Pozvání k účasti v debatě přijali doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D., autor metody sociomapování; politolog doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.; historička a etnoložka doc. Markéta Křížová; filozof a žák Jana Patočky prof. PhDr. Miroslav Petříček, Dr., CSc. a Mgr. Jan Sládek, odborník na témata z historie sociálního myšlení a urbánní sociologie. Diskusi bude moderovat PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.

Žijeme v složité síti vztahů a čím dál obtížněji si nejenom rozumíme, ale též si stále méně nasloucháme. Kde hledat styčné plochy? Jak obrušovat vzájemné spory? A je vůbec reálné současnou situaci zlepšit? Den vědy na téma ČLOVĚK, JAZYK, KOMUNIKACE se věnuje především komunikaci v jejích nejrůznějších podobách: od interpersonální po komunikaci sociální a transnacionální“, uvedl prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., proděkan pro vědu a výzkum FF UK.

Od 15:00 budou v rámci Dne vědy FF UK přednášet přední vědecké kapacity a studenti doktorského studia, uskuteční se interaktivní workshopy či semináře na téma podpory vědy. Slavnostní zahájení výstavy Jazyk, písmo, interpretace se uskuteční ve foyer v 18:00.

Podrobný program a další informace naleznete v příloze či na webových

stránkách www.denvedy.cz, kde bude možné sledovat vybrané příspěvky v přímém přenosu on-line. Den vědy FF UK je otevřen všem zájemcům nejen z řad akademické a vědecké obce, ale především široké veřejnosti a uchazečům o studium. Vstup je volný.

První ročník Dne vědy FF UK navštívilo v roce 2012 více než 1700 návštěvníků, on-line přenosy sledovalo přes 1400 diváků. Ve čtyřech sekcích hovořilo celkem 28 odborníků z oblasti humanitních věd, na společné výstavě se podílelo přes 20 ústavů a kateder Filozofické fakulty UK.

 

Kontaktní osoba:

PhDr. Petra Zia Sluková, Ph.D. (organizátorka akce)

e-mail: petra.slukova@ff.cuni.cz, tel.: 221 619 822

Ke stažení:

Tisková zpráva (.doc), Tisková zpráva (PDF)

Program Dne vědy FF UK (PDF)

 

Praha 16. 4. 2013

pr@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK