Madeleine Albrightová představuje svou knihu Pražská zima na Filozofické fakultě UK

V úterý 23. října 2012 v 15:00 hod ve Velké aule Filozofické fakulty UK proběhne debata s Madeleine Albrightovou při příležitosti českého vydání její knihy Pražská zima. Na diskuzi, kterou povede Martin Palouš, zvou Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Knihovna Václava Havla a nakladatelství Argo.

Ve své nejnovější knize Pražská zima líčí Madeleine Albrightová osobní vzpomínky na své dětství, které strávila částečně v Praze a Londýně. „Nikomu, kdo byl na světě mezi lety 1937 a 1948,“ píše Madeleine Albrightová, „nebyl cizí hluboký smutek. Zahynuly miliony nevinných a na jejich smrt se nikdy nesmí zapomenout. Ztracené životy už dnes nenahradíme, máme však povinnost zjistit co nejvíce o tom, proč a jak se to všechno událo.“ Autorka se v knize zamýšlí nad svým židovským původem, o němž se dozvěděla až ve zralém věku, rozebírá komplikovanou českou historii i nelehká mravní rozhodnutí, s nimiž se musela vyrovnávat generace jejích rodičů. Vychází přitom z někdejších dětských zážitků i ze své politické a akademické erudice, mísí rodinné vzpomínky a písemné dokumenty se záznamy aktérů tehdejšího dění.

Madeleine K. Albrightová vystudovala nejprve Wellesley College, kde získala titul B.A. s vyznamenáním, na Kolumbijské univerzitě v New Yorku pak absolvovala obor veřejné právo a veřejná správa (titul M.A. a doktorát) a na téže univerzitě získala rovněž diplom na Institutu ruských studií. Mezi lety 1989 a 1992 zastávala funkci prezidentky Centra pro národní politiku (CNP). V letech 1993 až 1997 působila jako stálá zástupkyně Spojených států při OSN a členka prezidentova kabinetu. V roce 1997 se Madeleine Albrightová stala vůbec první ženou v čele amerického ministerstva zahraničí, zároveň se tak stala první ženou v dějinách USA, která byla jmenována do tak vysoké politické funkce. Prezident Barack Obama jí 29. května 2012 udělil Prezidentskou medaili svobody, nejvyšší americké civilní vyznamenání. Madeleine Albrightová působí jako profesorka diplomacie na Fakultě zahraničních studií washingtonské Georgetown University. Je ředitelkou Národního demokratického institutu pro mezinárodní záležitosti, zároveň členkou vedení Rady pro mezinárodní vztahy (CFR), vzdělávací instituce Aspen Institute a think-tanku Center for American Progress.

22. 10. 2012

fotogalerie z akce


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK