Český rozhlas a Filozofická fakulta UK vyhlašují literární soutěž na téma „Svoboda slova – včera a dnes“

U příležitosti šedesáti let uplynulých od zahájení vysílání Rádia Svobodná Evropa do Československa v květnu 1951 vyhlašují Český rozhlas a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy literární soutěž pro studenty středních škol.

Eseje na téma „Svoboda slova – včera a dnes“ v rozsahu 7 až 15 normostran je možno zasílat od 15. 2. do 31. 3. 2011 na adresu: Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Obálku označte nápisem „Soutěž Svobodně!“. Text je možné zaslat i elektronicky na adresusvobodne@rozhlas.cz s předmětem zprávy „Soutěž Svobodně!“.

Prozatímní ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan k soutěži uvedl: „Velmi se těším na příspěvek mladé generace, která má to štěstí, že hrůzy totalitního režimu zná jen z vyprávění. Věřím, že esejí středoškoláků na téma „Svoboda slova – včera a dnes“ se sejde co největší množství. Bude to pro nás starší důležitá zpětná vazba. Ověříme si, zda jsme dokázali mladým zprostředkovat hrůzy bývalého režimu a dostatečně je varovat před snahami některých skupin obyvatelstva o zlehčování pravé podoby totality. Svoboda lidská může nastat jen ve chvíli, kdy paměť zůstane živá.“ Děkan Filozofické fakulty UK Michal Stehlík k vyhlášení soutěže dodal: „Zajímá nás nejen historický kontext a vnímání zápasu o svobodu slov v minulosti, ale i aktuální situace a stav svobody slova u nás. Myšlenky studentů pak budou v mnohém vypovídat i o dnešním stavu společnosti.“


Zástupci obou institucí se shodli na tom, že téma svobody slova je v kontextu dvacetiletého demokratického vývoje společnosti stále velmi aktuální. Svůj názor na tuto problematiku musí mít možnost říci i mladá generace. Deset vybraných vítězů bude mít mj. možnost navštívit sídlo Rádia Svobodná Evropa na pražském Hagiboru a zúčastnit se konference věnující se minulosti i současnosti RSE, která se uskuteční v květnu na půdě českého Senátu v rámci projektu Svobodně! Ten Český rozhlas a spolupracující instituce představí na začátku března.

Úplná pravidla soutěže najdete na svobodne.rozhlas.cz. Pro další informace kontaktujte tajemnici soutěže: PhDr. Zuzana Foglarová, e-mail:zuzana.foglarova@rozhlas.cz, tel.: 221 551 324

Praha 15.2.2011

pr@ff.cuni.czNewsletter FF UK

Newsletter FF UK