Tisková zpráva – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze vyslala první tři stipendisty prestižní nadace do Anglie

Tři doktorandi filosofické fakulty UK stráví příští školní rok studiem a vědeckou prací na nejprestižnějších anglických univerzitách. Pobyty mladého egyptologa, sinologa a bohemisty v Oxfordu, Cambridgi a na University College v Londýně se uskuteční za přispění Anglo-Czech Educational Fund.

Anglo-Czech Educational Fund je nadace založená panem Arnoštem Kramerem, který v r. 1948 emigroval do Velké Británie. Nadace si klade za cíl podporovat kontakty české humanitní vědy se špičkami humanitních oborů v Británii. Za tímto účelem uzavřela nadace nedávno dohodu s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.

Smyslem studijních pobytů doktorandů a mladých učitelů FF UK na anglických univerzitách, které nadace finančně podporuje, je poskytnout jim možnost bezprostředního kontaktu s děním na nejlepších univerzitních pracovištích v Británii, a obohatit tak jejich vědecké zkušenosti. Nadace záměrně podporuje badatele v oborech, které mají nadčasový význam pro Univerzitu Karlovu i českou kulturu v nejširším slova smyslu, avšak z krátkodobého ekonomického hlediska nepatří mezi prioritní.

Děkan FF UK Michal Stehlík k tomu dodává: „Naplňuje se zde původní záměr zakladatele nadace, který byl motivován vlasteneckým cílem přispívat k rozvoji české humanitní vědy a vysokého školství. Jsem hrdý na naše mladé kolegy, kteří uspěli ve velmi náročném výběrovém řízení. Jsou zárukou toho, že FF UK je a zůstane elitní školou v nejlepším slova smyslu.“

Praha 2. 10. 2007

Doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Proděkanka pro zahraničí a vnější vztahy FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK