091221

Výstava „Káhira, skrytý půvab islámské architektury“

 

U příležitosti 50. výročí otevření stálého pracoviště Českého egyptologického ústavu v Káhiře otevírá dnes Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze fotografickou výstavu „Káhira, skrytý půvab islámské architektury“. Autorem fotografií je Jan Brodský, výstavu kurátorsky připravila pracovnice ČEgÚ Hana Benešovská. Výstava bude slavnostně otevřena v pondělí 21.12.2009 v 18.30 hod. v křížové chodbě Karolina.

 

V souvislosti s otevřením výstavy bude zároveň prezentována publikace „Káhira, architektura a umění islámského velkoměsta“ autorů Hany Benešovské, Štěpána Macháčka a Hany Novákové. Autory fotografií v rámci publikace jsou Jan Brodský, Hana Benešovská, Martin Frouz a další. Publikace vychází jako výstup výzkumného záměru „Výzkum civilizace starého Egypta“, který je finančně podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Praha 21. 12. 2009

pr@ff.cuni.cz

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK