090519

Setkání děkanů humanitních fakult Evropy v Praze 2009. Humanitní vědy a Evropa.

Ve dnech 21. – 24. 5. 2009 se v Praze uskuteční páté setkání iniciativy „Prague Network“ – družení děkanů humanitních fakult Evropy. Od roku 2005 se každoročně setkávají děkani těchto fakult, abych diskutovali o aktuálních problémech, které vyplývají především z boloňského procesu strukturování vysokoškolského studia a které souvisejí s mobilitou studentů a akademiků.

Letošní setkání organizuje výkonný výbor Sdružení složený z děkanů filozofických fakult z Coimbry (prof. André), Prahy (dr. Stehlík) a Záhřebu (prof. Jurković). Účast potvrdil rekordní počet dvaadvaceti děkanů či proděkanů. Zároveň jsou jako hosté přítomni zástupci univerzit z Jižní Afriky a USA.

Hlavním tématem jednání bude tentokrát postavení humanitních věd v kontextu evropského výzkumu a vývoje. Systém podpory vědy prochází změnami v celé Evropě a také v České republice byl v posledních několika letech předmětem velkých diskusí. Zároveň je připravována tzv. „Pražská deklarace“ upozorňující na nezastupitelnost humanitních a společenských věd ve společnosti. Chceme varovat před jednostranným vnímáním výzkumu, vývoje a ostatně i vzdělání jako vypočitatelných ekonomických ukazatelů. Dalším tématem budou možnosti společných studijních programů, kde je již připravováno několik společných projektů, a to i za účasti pražské fakulty.

Setkání je součástí oficiálních akcí českého předsednictví Radě Evropy 2009 a zároveň jej zaštítil i rektor Univerzity Karlovy. Tiskové konference ze zúčastní členové výkonného výboru iniciativy.

Praha 19. 5. 2009

www.prague-network.org

pr@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK