080910

Prezentace knihy Jana Pelikána „Jugoslávie a pražské jaro“, svazek 5 OPERA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

 

V úterý 23. září se uskuteční prezentace již pátého svazku reprezentační ediční řady Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae „Jugoslávie a pražské jaro“ Jana Pelikána, docenta historie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Představení proběhne od 18.30 v rámci výstavy „A přijely tanky…“ v pražském Národním muzeu.

Kniha je svého druhu unikátní vědeckou monografií založenou na studiu dosud nepříliš známých a neprobádaných archivních materiálů. Výklad je chronologicky ohraničen lednem 1968 a koncem léta roku 1969. Osu výzkumu tvoří detailní analýza politických vztahů na liniích Bělehrad–Praha a Bělehrad–Moskva. Výsledkem je doplnění našich znalostí o sovětském přístupu k pražskému jaru.

Za přínos knihy v lze považovat například rozbor obsahu rozhovorů jugoslávského vůdce Josipa Tita s nejvyššími sovětskými představiteli v Moskvě koncem dubna 1968 či analýzu poselství, které si Moskva a Bělehrad vyměnily v prvních týdnech po okupaci Československa. V knize se dále podrobně probírá vývoj přístupu jednotlivých proudů působících v rámci jugoslávské mocenské elity k politice Dubčekova vedení a k reformám prováděným v polednovém Československu. Objevná je kapitola pojednávající o aktivitě čtyř vysokých československých státních činitelů, kteří se bezprostředně po 21. srpnu zřejmě pokoušeli v Bělehradu vytvořit zárodečné jádro exilu.

 

Kniha „Jugoslávie a pražské jaro“ vyšla ve spolupráci s nakladatelstvím Togga v grafické úpravě Jany Vahalíkové.

Jan Pelikán, Jugoslávie a pražské jaro, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Togga, 2008. 373 str. ISBN 978-80- 7308-220-8.

 

Praha 10. 9. 2008

pr@ff.cuni.cz

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK