080728

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zahájil 52. běh Letní školy slovanských studií

 

V sobotu 26. 7. 2008 zahájil děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. ve staroslavné aule Karolina již 52. běh Letní školy slovanských studií. Účastníci tohoto běhu pak prošli písemným a ústním testováním svých znalostí českého jazyka a byli rozřazeni do kurzů ve čtyřech stupních znalostí. Pro organizátory Letní školy bylo příjemným zjištěním, že až překvapivě vysoký počet studentů mohl být zařazen do kurzů pro středně pokročilé a pokročilé a tak lze očekávat i dobrá účast na přednáškovém programu.

Nově otevřela Letní škola výuku v kurzu, kde je zprostředkujícím jazykem španělština a kurz je určen pro studenty nejen ze Španělska, ale i Latinské Ameriky. Úspěšně byl zahájen i kulturní a společenský program školy podpořený mimořádně přátelskou atmosférou seznamovacího večírku, jenž se konal v menze koleje Kajetánka, kde studenti také bydlí. V úterý 29. 7. budou účastníci Letní školy přijati v Brožíkově síni na Staroměstské radnici, neboť město Praha je ono génium loci nejen pro studium jazyka, ale i české literatury a kultury.

 

Praha 28. 7. 2008

pr@ff.cuni.cz

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK