Tisková zpráva – K otevřenému dopisu doc. Martina Putny děkanovi FF UK

10. října 2005

K otevřenému dopisu doc. Martina Putny děkanovi Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zveřejněnému v médiích sdělujeme, že vedení fakulty odmítá nařčení, že by doc. Martinu Putnovi vyhrožovalo výpovědí pracovního poměru. Aby bylo možno tuto záležitost objektivně posoudit, poskytujeme Akademickému senátu FF UK příslušnou úřední korespondenci. K dalším nepodloženým nařčením odkazujeme na informace zveřejněné na internetových stránkách fakulty, zejména na informace k oboru komparatistika.

Pro další informace prosím kontaktujte:

Mgr. Michaela Dombrovská
Vnější vztahy FF UK
Nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
telefon: 221 619 390
email: mluvci@ff.cuni.czNewsletter FF UK

Newsletter FF UK