Tisková zpráva – Filozofickou fakultu navštívilo v rámci Dne otevřených dveří FF UK několik tisíc zájemců

14. ledna 2006

Uchazeči a zájemci o studium měli možnost seznámit se s nabídkou studijních programů a oborů v rámci Dne otevřených dveří FF UK. Jednotlivé obory se postupně prezentovaly v učebnách hlavní budovy fakulty na náměstí Jana Palacha v Praze.

V rámci doprovodného programu vystoupil také Roderick Jones, vedoucí oddělení českého tlumočení při Generálním ředitelství pro tlumočení Evropské komise v Bruselu, který prezentoval praxi překladatelů a tlumočníků v Evropské unii a profesní požadavky na zájemce o toto povolání. Ve svém vystoupení označil Ústav translatologie FF UK za jednu ze tří nejlepších překladatelských škol v Evropě.

Zájemci o studium na FF UK měli dále možnost shlédnout film Terapie o vztahu člověka a médií, který je prací studentů Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze je jednou z nejstarších vzdělávacích institucí v Evropě a kvalitu vzdělání, které poskytuje, dokládá výborné uplatnění absolventů všech oborů.

Michaela Dombrovská
vnější vztahy FF UK
email: michaela.dombrovska@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK