Tisková zpráva – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuje volby na funkci děkana

Praha, 26. září 2005

Volbu kandidáta na funkci děkana FF UK vyhlásil Akademický senát FF UK přijetím usnesení č. 172/15 na svém zasedání dne 22. září 2005. Kandidáta na funkci děkana má právo navrhovat každý člen akademické obce, a to písemně Akademickému senátu FF UK prostřednictvím jeho sekretariátu.

Konečný termín pro podávání návrhů na kandidáty na funkci děkana je stanoven na 8. listopadu 2005. Předvolební shromáždění akademické obce a předvolební zasedání Akademického senátu FF UK proběhne 24. listopadu 2005, samotné volby se pak uskuteční 8. prosince 2005. Zvoleného kandidáta do funkce děkana jmenuje rektor Univerzity Karlovy v Praze.

Viz také http://volby.ff.cuni.cz/

Pro další informace prosím kontaktujte:

Mgr. Michaela Dombrovská
Vnější vztahy FF UK
Nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
telefon: 221 619 390
email: mluvci@ff.cuni.czNewsletter FF UK

Newsletter FF UK