Tisková zpráva – Filozofická fakulta UK na pomoc New Orleans

Praha, 3. září 2005

Jednosemestrální studijní program v anglickém jazyce East and Central European Studies (ECES) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze bude slavnostně zahájen v pondělí 5. září 2005 v 10 hodin ve velké aule Karolina. V tomto semestru je součástí studijní nabídky více než čtyřicet kursů, včetně intenzivního a pokračovacího kursu češtiny. Zhruba 190 studentů z téměř stovky zahraničních univerzit se bude seznamovat s kulturou a tradicemi střední a východní Evropy, zejména pak České republiky. Ode dneška studenti přijíždějí do Prahy.

Většina studentů přijíždí ze Spojených států amerických, Kanady a Mexika. Studijního programu ECES se letos účastní také dva studenti z Univerzity v New Orleans. Filozofická fakulta UK této partnerské univerzitě vzhledem k její obtížné situaci v období příprav na zahájení nového semestru nabídla přijetí dalších až dvaceti studentů. Tito studenti budou osvobozeni od studijních poplatků.

Kursu v rámci programu ECES se účastní také zahraniční studenti, kteří na Filozofickou fakultu UK přijíždějí studovat v rámci programu Sokrates/Erasmus. Fakulta má smlouvy o spolupráci v rámci programu ERASMUS uzavřené s téměř všemi univerzitami hlavních měst Evropské unie a řadou dalších.

Viz také http://student.ff.cuni.cz/adok/eces.pdf

Pro další informace prosím kontaktujte:

Mgr. Michaela Dombrovská
Vnější vztahy FF UK
Nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
telefon: 221 619 390
email: mluvci@ff.cuni.czSouvisející články