Medaile UK

KONTAKT

ODDĚLENÍ VĚDY

Mgr. Ondřej Vrabeľ

+420 221 619 332

ivana.bartosova@ff.cuni.cz


Adresa:

nám. Jana Palacha 2

11638 Praha 1

přízemí, místnost č. 3

Pamětní medaile Univerzity Karlovy je ocenění, které lze udělit členům akademické obce univerzity, ale i osobám mimo akademickou obec, které významným dílem přispěly k rozvoji univerzity, některé z fakult či k oblasti vědy, vzdělanosti a akademických svobod. O udělení či neudělení medaile fakulty rozhoduje rektor. Medaile univerzity se udílí ve dvou stupních (zlatá a stříbrná), dále historická medaile univerzity a tematicky zaměřené pamětní medaile.

PŘEDPISY

NOMINAČNÍ PROCES

*PŘEHLED DRŽITELŮ MEDAILÍ UK vede RUK ve   zvláštní matrice

medialeuk2

Evidenci a administrativu spojenou s udílením medailí zajišťuje Rektorát UK, Odbor pro vědu a výzkum.