Archiv

Emeritní děkan FF UK doc. Michal Stehlík se stal předsedou Rady Českého rozhlasu

Novým předsedou Rady Českého rozhlasu se ve středu 14. května 2014 stal doc. Michal Stehlík. V tajné volbě o tom rozhodli členové rady na svém zasedání.