Emeritní děkan FF UK doc. Michal Stehlík se stal předsedou Rady Českého rozhlasu

Novým předsedou Rady Českého rozhlasu se ve středu 14. května 2014 stal doc. Michal Stehlík. V tajné volbě o tom rozhodli členové rady na svém zasedání. Doc. Stehlík po vypršení mandátu předchozího vedení řídil radu jako úřadující předseda.

Rada Českého rozhlasu podle zákona zajišťuje kontrolu média veřejností. Jejích devět členů volí a odvolává Poslanecká sněmovna ČR tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK